Natječaj

Natječaj za imenovanje direktora usluga Arsiana d.o.o.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ARSIANA društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge, od dana 08.05.2023. godine, te Odluke Skupštine društva o provođenju natječaja za imenovanju direktora/ice trgovačkog društva ARSIANA d.o.o. od 27. lipnja 2023. godine, Skupština društva raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva ARSIANA d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine, na puno radno vrijeme

Dokument za preuzimanje: Javni natječaj direktor_ica