Obavijest o podnošenju pisanih prigovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Arsiana d.o.o. će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja prigovora ili primjedbe.

Adresa za pismeni prigovor: Arsiana d.o.o., Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša

Email adresa za pismeni prigovor: info@arsiana.hr

Arsiana d.o.o. nastoji prema svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove, primjedbe i prigovore mirnim putem.

U prigovoru kupac mora navesti svoje podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj ili eadresa) i točan opis događaja / prigovora. Prodavatelj se obvezuje ozbiljno postupati sa svim prigovorima i uložiti sve napore kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje za sve uključene strane. Prodavatelj će riješiti pritužbe u roku od četrnaest dana od primitka pisane reklamacije od kupca.

U tom roku Prodavatelj je dužan Kupcu dostaviti pisani ili usmeni odgovor na podnesenu reklamaciju.