Opći uvjeti

Opći uvjeti trgovačkog društva Arsiana d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju prava i obveze između Kupca/korisnika i Prodavatelja u sklapanju ugovora koji reguliraju odnos te kupnju i prodaju artikala između Kupca i Prodavatelja. Kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje.

Podaci trgovačkog društva Arsiane d.o.o.

ARSIANA društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge

Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša

info@arsiana.hr

+385 91 3636 139

OIB: 86308525545

MB: 05776163

Trgovački sud u Pzinu

MBS: 130141251

Uprava: Elis Gobo

Temeljni kapital: Iznos temeljnog kapitala društva iznosi 2.500,00 EUR i uplaćen je u cijelosti.

Korištena terminologija

Trgovačko društvo Arsiana d.o.o. može biti predstavljeno u ovim Općim uvjetima kao:

  • prodavač karata na prodajnim mjestima
    • organizator događaja
    • suorganizator događaja
    • posrednik u slučaju da prodaje ulaznice za sadržaje/događaje čiji je organizator treća strana.

Kupac: osoba koja kupi kartu ili robu na prodajnim mjestima Arsiane d.o.o.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način posredno ili neposredno koristi ili je koristila usluge na web stranici www.arsiana.hr (dalje u tekstu: web stranica).

Ugovorni odnos: kupnja karata ili robe predstavlja početak ugovornog odnosa između kupca i prodavatelja.

Odgovornost

Posjetitelj prilikom posjeta i boravka u potkopu Karlota, Kovarskoj kući “Arsiji”, kinodvorani na vlastitu odgovornost ih koristi i boravi u njima, te je u potpunosti odgovoran za bilo kakve moguće ozljede ili nepredviđene okolnosti koje su izazvane njegovom nepažnjom.

Trgovačko društvo Arsiana d.o.o. nije odgovorno za bilo kakvu ozljedu, smrt, gubitak ili trošak zbog propusta vlastite i bilo koje treće strane, bolesti, vremenskih prilika, štrajkova, Vladinih akata, terorističkih djela, kriminalnih radnji, rata, karantene, više sile ili bilo koji drugi uzrok koji je izvan njegove kontrole. Sav takav rizik, gubitak i trošak mora snositi klijent.

Suradnja s trećim stranama

Suradnja s trećim osobama bit će regulirana ugovorom koji sklapaju obje strane.

Ulazak životinja

Psi na uzici ne smiju ući u Kovarsku kuću “Arsia”, kino dvoranu niti potkop Karlotu.
Psi i druge životinje ne smiju ulaziti u unutarnje prostore niti pristupiti sadržajima Kovarske kuće “Arsia”, kao ni kino dvorani i potkopu Karloti.

Opći uvjeti korištenja web stranice

Korištenjem web stranice smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o tajnosti podataka. Svakim daljnjim korištenjem ove stranice nakon upoznavanja s ovim uvjetima, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim, te pristaju na korištenje stranice i usluga koje ona pruža, a sukladno tim uvjetima.

Arsiana d.o.o. može prestati slati informacije, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike. Arsiana d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim i nužnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja internet stranice i / ili izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga Arsiana d.o.o. savjetuje korisnicima da periodično ponovno pročitaju informacije sadržane u uvjetima korištenja i izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Ako dođe do promjene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti web internet stranicu, smatra se da prihvaća nove Uvjete korištenja i izmijenjenu Izjavu o povjerljivosti podataka.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na web stranici Arsiana. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetne internet stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koriste web stranicu Arsiana isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Arsiana d.o.o. može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na svojim internet stranicama, a s ciljem osiguranja poštivanja ovih uvjeta korištenja i poštivanja propisa Republike Hrvatske.

Autorska prava

Arsiana d.o.o je također nositelj autorskih prava na kompletnom vizualnom sadržaju internet stranice Arsiana d.o.o nužnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje.

Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, distribuiranje, kopiranje i/ili objavljivanje sadržaja web stranice Arsiana bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika.

Svako kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava ili kakvog drugog prava, stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanje raznih vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik može s ove internet stranice preuzimati, ispisivati ili spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo i isključivo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj web stranice Arsiana korisnici koriste isključivo na vlastitu odgovornost. Arsiana d.o.o. nije odgovorna za posljedice koje eventualno mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za točnost, porijeklo, kvalitetu, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internet stranica, kao ni za sadržaj postavljen od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Korisnicima nije dozvoljeno putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji drugi način materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava ili diskreditiraju drugi.

Arsiana d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da sam ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Arsiana d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na ovom internet portalu. Web stranica Arsiana sadrži poveznice (linkove) prema drugim internet stranicama i ne smatra se odgovornim za sadržaj na tim stranicama. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, čini to isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva isključenje odgovornosti Arsiane d.o.o.

Korisnik je suglasan da je korištenje web stranice Arsiana isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Arsiana d.o.o., kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Korisnik je suglasan s time da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice i/ili iz drugih razloga za koje nije odgovoran vlasnik ove stranice.

Krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole Arsiane d.o.o., pa iz tog razloga Arsiana d.o.o. ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi štetni događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Arsiana d.o.o ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovom internet stranicom. Korisnik potvrđuje da se ovo odnosi na cjelokupan sadržaj web stranice.

Ova Izjava o odgovornosti se odnosi na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, lošim osobinama, prekidom, izuzećem, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Arsiana d.o.o ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

  • uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Ističe se da su naslovi iznad poglavlja ovih Općih uvjeta prodaje postavljeni radi lakšeg snalaženja, te da isti niti na koji način ne utječu na tumačenje ovih Općih uvjeta prodaje. U slučaju ništavnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta prodaje takva ništavna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta prodaje.

Promjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Pritom će prodavatelj uvijek obavijestiti kupca o bitnoj promjeni Općih uvjeta objavljivanjem promjene na početnoj stranici svoje web stranice.

Odgovornost

Podaci objavljeni na web mjestu prodavatelja isključivo su informativne prirode. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za to da su podaci cjeloviti, točni u smislu sadržaja ili trenutni. Fotografije, multimedijski sadržaj, dokumenti i opisi ne jamče stvarne karakteristike događaja.

Rješavanje sporova

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje ove internet stranice nadležan je sud u Puli.