Jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Sukladno čl. 79. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl.86. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

  1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.