Potkop Karlota

Rudnik Raša

Kratka povijest

Rudarska djelatnost ovog područja seže u 17. stoljeće, u doba mletačke uprave, jer iz godine 1626. potječe zasad prva poznata koncesija za vađenje ugljena u dolini Krapna. Kontinuirana proizvodnja ugljena odvijala se tijekom 18. stoljeća s četrdesetak rudara koji su proizvodili oko 560 tona ugljena godišnje. Sveopća industrijalizacija, uz široku primjenu parnog stroja, omogućila je značajan razvoj ugljenokopa, pa se tako u doba austrijske uprave, krajem 19. i početkom 20. st. godišnja proizvodnja povećala na oko 90.000 tona uz uporabu od oko 1500 djelatnika. U tom je vremenu Krapan procvao s izgradnjom niza novih objekata, gospodarske i stambene naravi, svi u funkciji rudnika.

Talijanska je uprava, zbog potreba svoje autarkične privrede, poradila na značajnom povećanju proizvodnje, pa je ista 1936. g. iznosila 735.610 tona s planovima prema milijun tona uz uporabu oko 7000 djelatnika s tendencijom stalnog rasta. Upravo stoga je ugljenokopno društvo „Raša“ („Arsa“ Società Anonima Carbonifera) i njegov pravi slijednik A.Ca.I. (Azienda Carboni Italiani) naručilo izgradnju novog naselja. Godine 1942. ostvarena je rekordna proizvodnja raškog rudnika od 1.158.000 tona ugljena s približno 10.470 radnika.

Kovarski alat
Kovari

Nakon drugog svjetskog rata Raša je doživjela paradoksalnu sudbinu. S jedne strane je zbog svoje, nehotične, fašističke prošlosti sistematski zapostavljana i prepuštena propadanju, a s druge je strane kao proizvođač dragocjenog crnog zlata veličana i poštovana, ali sve u cilju njezinog maksimalnog iskorištavanja. U doba jugoslavenske uprave općina Raša integrirana je u općinu Labin, da bi potom u novoj Hrvatskoj državi iznova dobila status samostalne općine. Otada se sustavno vrše napori za valorizaciju ovog nekada izuzetno značajnog rudarskog središta.

Povijest rudarenja na Labinštini

1626.

1. poznata koncesija za “za rudnike minerala i smole” dobivena od Mletačkog vijeća desetorice

1785.

Šećerana u Rijeci postaje prvi stalni kupac krapanskog ugljena (prva rudarska proizvodnja)

1830.

početak stalne rudarske proizvodnje na Labinštini u tri rudnika u Krapnu u vlasništvu dioničarskog društva Adriatische Steinkohlen-Gewerkschaft in Dalmatien und Istrien 

1835.

bečki bankar Rotshild postaje suvlasnik rudnika

1879.

otvoreno je rudarsko okno u Vinežu.

1881.

Rudnik Krapan i okno Vinež preuzima bečko društvo Trifailer Kohleniverks Gesellschaft (Trboveljsko uglenokopno društvo) i spaja sve rudnike Labinštine u jednu proizvodno-tehnološku cjelinu

1912.

mehanizirana linija za utovar brodova u luci Bršica

1918.

 labinski ugljenokopi prešli pod talijansku upravu

1928. do 1934.

opsežni melioracijski radovi raške i osobito krapanske doline u organizaciji posebnog Konzorcija na čelu s Labinjanom, barunom Giuseppeom Lazzarini

1928.

otvoren rudnik Raša

1930.-tih

rudnici Raše u sastavu tvrtke Azienda Carboni Italiani

1936–37.

izgrađeno novo naselje Raša za 4000 stanovnika prema zamisli arhitekta Gustava Pulitzera Finalija

1936. do 1940.

doba najveće ekspanzije rudnika, razvija se luka Bršica, gradi cementara u Koromačnu, isušuje Čepićko jezero

1940.

prema nacrtima Eugenija Montuorija, sagrađeno je novo rudarsko naselje Pozzo Littorio (Podlabin)

1940.

rudarska nesreća (od eksplozije metana poginula su 372 rudara, od kojih polovica trenutno, a druga je polovica umrla od posljedica eksplozije)

1942.

ostvarena je rekordna proizvodnja od 1 158 000 tona ugljena s približno 10 470 radnika

1943. do 1945.

ratna zbivanja, rudnik je nastojao ostvariti minimalne funkcije

1948.

rudarska nesreća (u eksploziji metana poginulo je 86 rudara)

1954.

zatvoren rudnik Štrmac

1959.

najveća poslijeratna proizvodnja Istarskih ugljenokopa (iskopano 860 100 tona ugljena uz 6 287 zaposlenih)

1966.

zatvoren rudnik Raša

1971.

donesen zakon o supstituciji ugljenokopa u Hrvatskoj

1973.

počinje svjetska energetska kriza, proizvodnja u ugljenokopima oživljava, započinje izgradnja novih rudnika Ripenda i Tupljak

1978.

zatvoren rudnik Labin

1983.

potopljen rudnik Pićan

1985.

napušten je rad na iskopu Koromačno zbog prodora morske vode

1988.

zatvoren rudnik Ripenda, osniva se novo poduzeće Istarski ugljenokopi Tupljak

1995.

Hrvatska Vlada donosi Odluku o restrukturiranju Istarskih ugljenokopa Tupljak s ciljem zbrinjavanja zaposlenika i postupnog zatvaranja rudnika do kraja 1998. godine

1999.

zatvoren rudnik Tupljak