O nama

Općina Raša

Arsiana d.o.o.

Arsiana d.o.o. je trgovačko društvo osnovano 10. svibnja 2023. radi kvalitetnog provođenja projekata vezanih uz vrednovanje arhitektonske industrijske, odnosno rudarske baštine Raše. Općina Raša je jedini osnivač i član Društva. Temeljna djelatnost trgovačkoga društva po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD) je 91.03 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje. Društvo je osnovano na neograničeno vrijeme.

Organi društva su Uprava i Skupština. Uprava Društva se sastoji od jednog člana – direktora, kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja. Direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno te u vođenju poslova potpisuje poslovnu, financijsku i drugu dokumentaciju. Direktor se imenuje na vrijeme od četiri godine i može ga se ponovno imenovati. Osnivača, člana društva u Skupštini, zastupa Općinski načelnik, odnosno osoba koju svojom odlukom odredi Općinski načelnik.

Arsiana d.o.o. upravlja:

  1. rudnikom Karlota koji se preuređuje za korištenje u turističke svrhe. Po rudniku će biti organizirane vođene ture podzemnim prostorijama raškoga rudnika za razgledavanje i prezentaciju rudarskog bogatstva, nekadašnjeg načina rudarenja, tadašnjih potpornih konstrukcija itd. 
  2. centrom za posjetitelje Kovarska kuća Arsia koji je suvremeni interpretacijski centar privlačne interpretacije rudarstva na raškom trgu koji posjetitelju nudi doživljaj života i rada raških rudara kroz slike rudarskih lica, eksponate iz rudnika, video projekcije te kontrastom svjetlosti i sjene u cijelom interijeru. Dio centra za posjetitelje je i tipični rudarski stan u kojem se zrcali siromašni rudarski život
  3. kinom Raša koje predstavlja višenamjenski multimedijski prostor koji daje inovativni multimedijski prikaz povijesti i arhitekture naselja te je ujedno i kinodvorana i dvorana za prezentacije i druge kulturne sadržaje
  4. raškim bazenom za koji se planira rekonstrukcija i stavljanje u upotrebu
  5. društvenim prostorijama nekadašnje kuglane i društvenim domovima na području Općine Raša za društvene namjene i kvalitetno provođenje slobodnoga vremena lokalnoga stanovništva i njihovih gostiju.

Cilj trgovačkoga društva je generirati projekate za aktivno očuvanje rudarske baštine razvojem inovativnih i održivih turističkih proizvoda i doživljaja te time doprinijeti povećanju gospodarskih aktivnosti, turizma i životnog standarda stanovništva.